Dyma fideo ar y wefan isod yn dangos y camau nesaf wrth baratoi i ddychwelyd i'r ysgol ar y 29/6/20.

https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Miss+Davies/Dychwelyd+yn+n%C3%B4l+i%E2%80%99r+Ysgol/

 

Cofiwch ddarllen y cytundeb cartref ac ysgol sydd i'w weld islaw, a'i arwyddo. Rhaid cyflwyno'r cytundeb pan fyddwch yn trosglwyddo eich plentyn at aelod o staff ar fore y diwrnod bydd ef/hi yn dychwelyd. 

 Archebu gofal plant ar gyfer ymgeiswyr newydd. Gweler ar y wefan isod fwy o wybodaeth.

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/re-opening-schools/?type=45963#.Xu-1pS2ZPVp  

 

Please click to open

Cytundeb Cartref Ac Ysgol Cefneithin

File size: 156 KB (Word File)

Hybiau Gofal Care Hubs

File size: 19 KB (Word File)

Llythyr I Rieni Am Ysgolion Yn Ail Agor

File size: 251 KB (PDF File)

COVID 19 Llythyr Ir Rhieni

File size: 259 KB (PDF File)

 

Holiadur i Weithwyr Allweddol ar eich plant yn dychwelyd i'r ysgol.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUOUU2TzJHOTFLTUIzNUZFTEMySEpaUUtRQS4u 

 

Holiadur i rieni ar ail agor ysgolion.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUMkQ5NDJBTFMzNDg4S1g2TlNOSjdPQVhQQy4u 

 

Arolwg Effaith Covid-19 ar Rieni

A fyddech cystal â danfon yr arolwg yma ymlaen at rieni drwy’r ddolen yma os gwelwch yn dda: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/arolwg-effaith-covid-19-rhieni/

 

Cyfres Ddarllen Tric a Chlic i'r Cyfnod Sylfaen

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod cyfnod o fod adref, mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. I gychwyn darllen cofrestrwch gyfrif! Dyma'r linc

https://tricachlic.cymru

Holiadur i rieni ar COVID 19

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUQzcxS1pCS1JWVzBZNzQ1M1ZKVDFOSFpPMi4u

Disgyblion Blwyddyn 6 a'u rhieni.

Dyma neges i ddisgyblion blwyddyn 6 a'u rhieni oddi wrth Mr Evans a Mrs Morgan o Faes y Gwendraeth am drefniadau trosglwyddo ym mis Medi ar y wefan isod.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uljGd4MLi3c&app=desktop

 Newyddion diweddaraf Y Cyngor

Gall rieni ymweld newyddion drwy'r ddolen ganlynol am yr holl wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â gwasanaethau'r cyngor:

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/02/canllawiau-coronafeirws-covid-19/

 Sgil yr Wythnosâ'r ystafell

Mae’r adran hamdden yn hyrwyddo sgil yr wythnos ar ei gwefan ayyb ac byddai’n grêt rhannu hwn gyda disgyblion a rieni.

Gwefan: https://www.actif.wales/

Facebook: https://www.facebook.com/ActifSportandLeisure

Twitter: https://twitter.com/sportcarms

 

HOLIADUR PWYSIG Gweler y linc isod sy'n eich arwain at holiadur gweinidog addysg Cymru, Kirsty Williams sy'n awyddus i glywed eich barn am ddysgu o bell yn ystod y cyfnod heriol yma. 10 cwestiwn byr sydd i'w hateb. Diolch yn fawr.

https://app.doopoll.co/poll/czeL4Gsnk5hNybuYt…

 

Pwysig - Gwybodaeth i rieni sydd yn gymwys i gael prydiau bwyd am ddim. Dilynwch y linc isod.

prydau-ysgol-am-ddim-ar-gael-yn-ystod-gwyliaur-pasg

PwysigOs yw eich plentyn yn derbyn prydiau bwyd am ddim, cofiwch gasglu'r bwyd rhwng 9:00-12-00 o Ysgol Maes y Gwendraeth yfory (26.3.29). Os nad ydych yn gallu, rhowch wybod ar ein ffon symudol, trydar, facebook neu e-bost yr ysgol.

 

Mae mesurau ar waith i barhau i ddarparu prydau ysgol am ddim. O ddydd Iau 26.3.20, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol: Dilynwch y linc isod i gael mwy o wybodaeth 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY

Newyddion Diweddaraf Latest Update 23320